ÇOCUĞA KAZANDIRDIKLARI

 
 
 

 • Kendisine,  çevresine, farklı kültürlere ve emeğe saygı duyarlar.
 • Doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlı olurlar.
 • Öz güvenli ve sorumluluk sahibi olurlar.
 • Çevresi ile uyum içinde olurlar.
 • Kendilerini en iyi şekilde ifade ederler.
 • İşbirliğine ve karşılıklı yardıma açık olurlar.
 • Kendiliğinden oluşan derin bir konsantrasyona sahip olurlar.
 • Üretken olurlar.
 • Bağımsız olurlar.
 • Kendi kendilerine yetebilirler.
 • Kendi kendilerine disipline olurlar.
 • Girişimci ve araştırmacı olurlar.
 • Düzenli ve çalışkan olurlar.
 • Devamlı öğrenmekten zevk alırlar.
 • Gerçekliğe bağlı olurlar.
 • Sessizliğe ve bireysel çalışmaya sevgi beslerler.
 • Sahip olma güdülerini terbiye ederler.
 • Neşeyle itaat ederler.
 • İnsiyatif sahibi olurlar.
 • Sorunlar karşısında çözüm yolları üretirler.
 • Mutlu ve başarılı olurlar.