KARAKTER EĞİTİMİ

 
 
 

Ankara Montessori Akademi  Anaokulu ,okulöncesi eğitimi yenilikçi bir yaklaşımla ele alınır. Hazırlanan zengin çevre ve mataryel çeşitliliği ile çocukların  akademik gelişimleri desteklenirken  ellerinden zihinlerine akan bir eğitim gerçekleştirilir. Zihni aşamalı bir şekilde yapılandırılan çocukların kişiliklerinin oluşumu ve davranışlarının istendik yönde gelişimi için de karakter eğitimine yönelik bir eğitim verilir.

Ankara Montessori Akademi Anaokulu’nda  “İYİ İNSAN MODELİ”nin açığa çıkması için  kişilik yapılandırma üzerinde durulur.  Bebeğin anneden ayrıştığı ilk zamanlarda  başlayan bu  yapılandırma süreci o yaşın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayarak ilerler. Bu süreçte kişiliğin üç temel boyutu olan ;

 

 • FİZİKİ
 • AHLAKİ
 • SOSYAL

 

yönleri oluşur.

Karakter eğitimi kapsamında; 

 

 • Sevgi
 • Dostluk
 • Saygı
 • Empati
 • Sorumluluk
 • Başarı
 • Doğruluk
 • Adalet
 • Görgü Kuralları

 aylık olarak işlenir ve her ay o temaya yönelik öyküler,oyunlar ve etkinliklerle  çocuk ruhunun beslenme kanallarına hitap edilerek kazanılması beklenen davranışlar için zengin uyaranlar sunulur .Aile eğitimi ve sosyal projeler ile desteklenen temalar çocukların özelden genele ilkesine uygun olarak   kavramasına olanak sağlar. Hazırbulunuşluk ve son değerlendirme etkinlikleri ile her ayın başında ve sonunda uygulanan testlerle çocuklar bireysel olarak değerlendirilerek öğrenme düzeyleri belirlenir. Çocuklara sunulan soyut değerlerin   kazanılması beklenen somut davranışlara dönüşebilmesinin hedeflendiği bu model insani ve evrensel değerler baz alınarak hazırlanır ve temelde, sosyal ilişkileri kuvvetli, insana karşı duyarlı,farklılıkları zenginlik olarak gören ve yaşadığı dünyaya değer katan bireyler yetiştirmek hedeflenir.