FELSEFEMİZ

 
 
 

Çocuk eğitiminin kültürden bağımsız olması düşünülemeyeceği için Ankara Montessori Akademi  Anaokulu’nda;

 Montessori eğitimi kültürel değerlerimize uygun bir programla sunulmaktadır.

Erken çocukluk döneminde karakter eğitiminin   öneminden hareketle zengin uyaranlarla hazırlanmış bir çevre sunulmaktadır. Bu amaçla;

  • Çocuklarımız bireysel gözlenmekte,
  • Eğitim aracı olarak  drama-hikaye-oyun- müzik gibi çocuk dünyasının etkin araçları kullanılmakta,
  • Tekrarlarla deneyimleme fırsatları artırılmakta,
  • Aile katılımı etkinlikleriyle ebeveynler eğitime dahil edilmekte,
  • Sosyal projelerle toplumsal duyarlılığın kazanımı desteklenmektedir. 

Montessori metodunda eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmaktadır. Bu felsefeden yola çıkarak, ‘herbir çocuk özeldir ve tekdir’. Bunu kendine amaç edinmiş eğitmenlerimiz çocuklarımız için;

  • gelişim hızlarına uygun eğitim vermek, 
  • birbirleriyle kıyaslamamak, 
  • potansiyellerini açığa çıkartmaları için uygun bir çevre hazırlamak
  • ödül ve ceza ile iç disiplinlerinin gelişimine engel olmamak

kısacası  ‘kendi’ olan, kendini değerli hisseden, mutlu  çocuklar.