MONTESSORI MATERYALLERİ

 
 
 

Montessori sınıflarının en önemli unsurlarından olan materyaller doğal, gerçek, uyumlu ve çekicidir. Bu özellikler çocukların çalışma isteklerini arttırır ve çekici güzel olan şeyi daha çok yapmak isterler. Ayrıca  güzellik konsantrasyonu da arttırır.

Montessori materyalleri sınıfta günlük yaşam, duyu, matematik, dil ve kozmik alanlarına göre çocukların ulaşabilecekleri raflarda, soldan sağa, somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru yer alırlar.

  • Materyaller çocuklara rehber tarafından özel bir şekilde sunulur. Materyali raftan alıp rafa geri kaldırma sürecine kadar gösterir.
  • Rehber materyali sunduktan sonra çocuk bu materyalde uzmanlaşana kadar kendi başına veya kendiliğinden oluşmuş küçük gruplarla beraber çalışabilir. Materyali başarılı şekilde tamamlamış ve uzmanlaşmış çocuk, yeni fikirler üreterek materyali geliştirebilir.
  • Çocuklar, kendilerine sunulmuş materyaller içinden istediği materyali seçip çalışma özgürlüğüne sahiptir.
  • Çocuk bir materyalle yeteri kadar çalıştığında ve o çalışmada uzmanlaştığında diğer bir üst seviye materyale geçebilir.
  • Her bir materyal tek bir kavramı öğretir. Zorluğun izolesi sayesinde, çocuklarda anlam karmaşası olmaz ve tek bir kavram üzerine yoğunlaşarak daha iyi öğrenirler.
  • Her bir materyalden sınıfta bir tane bulunur. Her çocuk istediği materyali seçme özgürlüğüne sahipken, bir materyalle çalışmak için de arkadaşının çalışmasını bitirmesini beklemek durumundadır.
  • Her materyalin hata kontrolü bulunur. Bu hata kontrolü çocuğa kendi öğrenmesini değerlendirme ve herhangi bir yetişkinin onayına ihtiyaç duymadan bağımsız çalışmasına ve öz denetimine olanak sağlar.

 

Günlük yaşam becerileri materyalleri; Montessori eğitimiyle çocuğun ilk kez tanıştığı çalışmalardır. Günlük yaşam becerileri materyalleri, çocuk için ev ve okul arasında rahat bir geçiş sağlamaktadır. Bu alandaki materyaller, çocuğun evde her zaman rastladığı araçlardır.

Duyu eğitimi materyalleri; çocuğun duyularını etkileyerek çalıştırır ve duyu algısının ayrıntı ölçeğini güçlendirip inceltir. Beş duyu organımız bizlerin dünyaya açılan pencereleridir. İnsan beyni hayatının ilk yıllarında ne kadar çeşitli dokulara, görüntülere, tatlara, seslere ve kokulara maruz kalırsa o kadar gelişkin olur.

Matematik materyalleri; Maria Montessori’nin zarif dehasını kanıtlar gibidir. Materyaller sade ve rahatça anlaşılabilecek şekildedir. Çocuk matematiği zor olduğu ön yargısıyla değil, bir çeşit oyun, zevkli bir iş olarak öğrenir. İlk deneyimleri zevkli olan çocuk için artık matematikten korkması için bir neden yoktur.

Dil bilgisi materyalleri; çocuklara doğal bir süreçte yeni kavramlar ve yeni kelimeler öğretir. Sözcük dağarcığını genişletir, dil hakimiyetini güçlendirir.

Kozmik eğitim materyalleri; dünyanın kendi mükemmel oluşumunu ve detaylarını çocuklara sunar. Çünkü gerçeklerle ilişki kurmak çocukta ilgi uyandırır ve ilham verir. Bunun için detayların gerçekliklerini araştırmak yeterli olur ve çocukta bütün kavramı ancak düş gücü sayesinde oluşturabilir.