BRANŞ DERSLERİMİZ

 
 
 

·       İngilizce: İngilizce eğitimimiz, iki eğitmenimiz tarafından verilmektedir. English Kids Academy ile yapılan anlaşma kapsamında English Kids Academy’nin program ile eğitimlerimiz desteklenmektedir.

·       Drama Eğitimimiz: Çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini farklı şekillerde ifade etme, duygularını kontrol etme, empati kurma, düş gücünü geliştirmeleri için drama eğitimimiz  yaparak yaşayarak öğrenme fırsatını  grup etkinlikleri ile sağlamaktadır. 

·        Bilim Atölyemiz: Gözlem yapma, inceleme, tahmin etme, sınıflama, deneme  gibi bilimsel süreçlerin sınıf ortamında  ya da doğal ortamda buluştuğu atölyemizde çocuklarımızın merak ve keşif yönleri gelişim fırsatı bulmaktadır.

·       Yazarlık Atölyemiz: Hayal dünyasının akıl almaz sınırsızlığı, sıra dışı sorularla minik ama muhteşem beyinleri yazarlık için eğitmektedir. Düş kurmanın heyecanını  eğitimcilerimiz adım adım yavrularımıza tattırarak geleceğin yazarlarının sessiz, dev adımları kağıtlarla buluşmaktadır. 

·       Görsel Sanatlar Atölyemiz: Hayal, estetik ve görsel duyarlılığın  etkinliklerle buluştuğu sanat atölyemizde birbirinden orjinal, yaratıcı faaliyetler üretilmektedir. Çocuklarımız eğitmenlerimiz rehberliğinde  üretirken diğer yandan da sanat ruhları gelişmektedir.

·       Orff Eğitimi: Bireysel yaratıcılığın, estetik anlayışın ve sosyalleşmenin bütünleştiği orff eğitimi ile çocuklarımızın içlerinde var olan müzik ruhunun açığa çıkmasına, kendilerini gerçekleştirmelerine imkan tanınmaktadır. Orff eğitimi ile çocuklarımızın kendi müziklerini oluşturabilen, doğaçlayabilen ve bu yolla kendilerini ifade edebilen bireyler olması amaçlanmaktadır.    

·        Üretici zeka etkinlikleri ve akıl oyunları: Çocuklarımız farklı düşünme becerilerini geliştirirken, olaylara alternatif  bakış açıları sunmakta ve  potansiyellerini açığa çıkarabilmek için eğlenceli  etkinliklerle üretmenin keyfini sürmektedirler.

·       Robotik Kodlama: Çocuklarımız Robotik Kodlama ile öğretilerini analitik düşünme mantığı ile sentezleyerek planlama, yorumlama ve sonuçlandırma gibi basamakları hızlıca uygulayabilmektedir. Bu eğitimlerin okul öncesi dönemden itibaren verilmesi ise bilginin kalıcı ve geliştirilebilir olması açısından son derece önemlidir.