HEDEFLERİMİZ

 
 
 

  • Çocuğun mizacının  açığa çıkması ve yeşermesi için;
  • Özgür bir ortamın sunulması,
  • Duyu eğitimi ile öğrenilenlerin kalıcılığının desteklenmesi,
  • Ebeveynlerin rol model oluşu ile aile katılımının sağlanması,
  • Eğitimde bireysel farklılıkların dikkate alınması
  • Yargılayıcı- yönlendirici değil rehber eğitimciliğin sergilemesi,
  • Davranışlarda taklitten  sıyrılıp, duyarlı- iç disiplinli bireylerin yetiştirilmesi 
  • Erdemli bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.